Zemní a výkopové práce Furdis

Profesionální přístup, záruka spokojenosti

Od výkopu děr pro stromky a její sázení přes inženýrské sítě, tvorbu novych komunikaci, jezírek a tůní nebo teréní úpravy všeho druhu a veškeré demoliční práce. Dále jsme schopni zajistit i další navazující práce jako je pokládka potrubí, kabeláže, stavba sloupů. Dopravu jakýchkoliv materiálu panelu, armatury, sypkých materiálu (písku, drti, recyklátu i kůry, zeminy) atd.

Technika

Rychlá a profesionální práce na naší farmě Blaník v Ostrově.

Farma Blaník

Reference

Realizace zářezu pro parkoviště a vybudování příjezdové komunikace s vjezdy na pozemky 420bm

Vybudování nové příjezdové cesty a obnova obslužné cesty v areálu

Demolice rodinného domu v Ostrově

Nové parkoviště v areálu Farmy Blaník

Rozebírání střechy na rodinném domě v Ostrově. Třídění materiálu drapákem bez poškození krovu.

Terénní úpravy v rámci celého objektu farmy Blanik

Bourání podlah – vnitřní rekonstrukce objektu farmy Blanik

Kontakt